Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Xu Vàng 777

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

11:27 | 25/12/2023 Hoạt động ngân hàng địa phương
aa
Với sự nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều này không chỉ khẳng định sự đoàn kết, năng động, trách nhiệm của ngành Ngân hàng trên địa bàn mà còn là sự đồng hành, sẻ chia của hệ thống ngân hàng với doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tính đến cuối tháng 12/2023, tổng nguồn vốn huy động trên toàn tỉnh Vĩnh Phúc ước đạt 123.000 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với cuối năm 2022.

Hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn chú trọng công tác huy động vốn từ tiền gửi tiết kiệm trong dân cư, tiền gửi của các tổ chức kinh tế, nguồn ngoại hối chuyển về nước và phát hành giấy tờ có giá… Các TCTD cung cấp cho khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, hướng đến từng đối tượng khách hàng khác nhau với các khoản tiết kiệm từ giá trị thấp đến giá trị cao để khách hàng lựa chọn.

Tuy nhiên, năm 2023, các NHTM trên địa bàn gặp nhiều khó khăn trong công tác huy động vốn do nền kinh tế khó khăn, người dân và doanh nghiệp cũng bị ảnh hưởng nguồn vốn tích lũy.

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
Trụ sở Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc

Về tín dụng, dư nợ cho vay toàn địa bàn đến 31/12/2023 ước đạt 128.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cuối năm 2022; trong đó, ngành Ngân hàng cho vay đối với 3.300 doanh nghiệp, dư nợ đạt 53.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 41,4% tổng dư nợ, tăng 8,64% so với năm 2022.

Chất lượng tín dụng được đảm bảo, cơ cấu tín dụng phần lớn là cho vay hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ và đầu tư phát triển (chiếm tỷ lệ 86,2% tổng dư nợ).

Phân theo đối tượng vay vốn, dư nợ tập trung chủ yếu vào khu vực trọng yếu của nền kinh tế là cá nhân, hợp tác xã, tổ hợp tác (chiếm 56,5% dư nợ), góp phần tạo công ăn việc làm, cải thiện kinh tế gia đình; Khu vực doanh nghiệp (chiếm 43,35% dư nợ), tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp nhanh chóng phục hồi hoạt động, ổn định sản xuất và mở rộng kinh doanh; Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp nông thôn đạt 30.000 tỷ đồng, tăng 4,53% so với năm 2022; Cho vay xây dựng nông thôn mới đạt 26.800 tỷ đồng, tăng 1,75% so với năm 2022.

Tín dụng đầu tư cho nông nghiệp nông thôn luôn có mức tăng trưởng ổn định, góp phần quan trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững và ngăn chặn, đẩy lùi nạn tín dụng đen, cho vay nặng lãi ở các vùng nông thôn.

Các chương trình tín dụng chính sách cũng có những tác động mạnh mẽ đến điều kiện kinh tế xã hội của tỉnh. Riêng Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho vay đối với 26.000 lượt khách hàng, doanh số cho vay đạt 700 tỷ đồng; với dư nợ cho vay ước đạt 4.300 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với năm 2022; hơn 105 ngàn khách hàng có dư nợ, với 15 chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ như cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và thoát nghèo, cho vay học sinh sinh viên, cho vay hộ gia đình sản xuất tại khu vực khó khăn…

Kết quả hoạt động của ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đã có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ổn định an ninh, quốc phòng, đưa Vĩnh Phúc tiến nhanh trên con đường công nghiệp hóa và hội nhập.

Để đạt được kết quả nêu trên, ngay từ đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước tỉnh đã triển khai hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để ngân hàng đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp, qua đó nắm bắt các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã liên tục 4 lần giảm lãi suất điều hành với mức giảm từ 1,5-2%/năm; 3 lần giảm lãi suất huy động tối đa đối với tiền gửi bằng VND kỳ hạn dưới 6 tháng với mức giảm từ 0,5-1,25%/năm và 3 lần giảm lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh vực ưu tiên với tổng mức giảm là 1,5%/năm; Chỉ đạo các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí, chia sẻ lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp với mức giảm từ 1,5-2%/năm tùy từng đối tượng khách hàng, trong đó tập trung vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên.

Bên cạnh đó, công tác thanh toán và dịch vụ ngân hàng đã được các TCTD trên địa bàn quan tâm đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ, đa dạng hóa các phương tiện thanh toán, đảm bảo tiện ích, hiện đại, đáp ứng chuẩn mực thông lệ khu vực và quốc tế. Năm 2023, tổng giao dịch thanh toán qua internet tăng 81,5% về số lượng và 13,8% về giá trị; qua kênh điện thoại di động tăng 70,1% về số lượng và 15% về giá trị; qua phương thức QR code tăng 140,4% về số lượng và 50,3% về giá trị. Tỷ lệ người dân trưởng thành có tài khoản thanh toán tại TCTD đạt khoảng 60%; hơn 700 nghìn tài khoản thanh toán và khoảng 132 nghìn thẻ được mở bằng phương thức điện tử; gần 30 nghìn tài khoản Mobile Money đã được mở với khoảng 40% trong đó được mở tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa…

Năm 2024 xác định là năm sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, bám sát sự chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND tỉnh Vĩnh Phúc, ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc phấn đấu giữ ổn định thị trường tiền tệ, tín dụng và hoạt động ngân hàng trên địa bàn; Đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Nâng cao chất lượng tín dụng, tập trung vốn cho các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao của ngành ngân hàng tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia; Tiếp tục đồng hành, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi, phát triển; Nâng cao chất lượng các dịch vụ ngân hàng đáp ứng nhu cầu người dân, doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Đảm bảo tỷ lệ tăng trưởng huy động vốn là 12-14%, tín dụng là 10-12%, kiểm soát nợ xấu ở mức tỷ lệ dưới 3% tổng dư nợ.

Để thực hiện mục tiêu nói trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc và giám sát các TCTD trên địa bàn thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trong đó, chỉ đạo các TCTD: Cấp tín dụng hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn, góp phần hạn chế tín dụng đen; Tích cực tham gia và triển khai có hiệu quả, thiết thực Chương trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp bằng các hình thức phù hợp; Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ được giao tại Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước theo Nghị định 31; Tích cực, chủ động thực hiện chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ; Triển khai cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và khách hàng gặp khó khăn trả nợ vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng theo Thông tư 02/2023/TT-NHNN…

Ông Hoàng Duy Chinh, Giám đốc NHNN Chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc
Ông Hoàng Duy Chinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu tại lễ Tổng kết

Ông Hoàng Duy Chinh, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định: “Để thực hiện hiệu quả chính sách tiền tệ quốc gia, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc, Ngân hàng Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của UBND tỉnh để chỉ đạo, đôn đốc các TCTD trên địa bàn tích cực triển khai các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đảm bảo hoạt động ngân hàng trên địa bàn tuân thủ đúng quy định của pháp luật, an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững”.

Đức Hiền
Nguồn:

Các tin khác

Phú Yên: Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 11 gần 640 tỷ đồng

Phú Yên: Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 11 gần 640 tỷ đồng

Hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 ở Phú Yên đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Ngành Ngân hàng Gia Lai đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp

Ngành Ngân hàng Gia Lai đáp ứng đủ và kịp thời nhu cầu vốn của người dân và doanh nghiệp

Năm 2023, tỉnh Gia Lai gặt hái nhiều thành công trong phát triển kinh tế - xã hội. Tỉnh Gia Lai triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội; có 17/24 chỉ tiêu đạt và vượt nghị quyết đề ra. Đạt được kết quả đó có vai trò không nhỏ của ngành Ngân hàng tỉnh Gia Lai trong việc kịp thời triển khai đưa các chính sách của Chính phủ, NHNN đi vào cuộc sống.
Đắk Lắk: Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê

Đắk Lắk: Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực cà phê của người dân và doanh nghiệp trong niên vụ 2023 - 2024, NHNN chi nhánh Đắk Lắk chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn cân đối nguồn vốn, ưu tiên hạn mức tín dụng được giao đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê.
Gia Lai thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối

Gia Lai thực hiện tốt công tác quản lý ngoại hối

Hiện trên địa bàn Gia Lai có 29 dự án của 22 doanh nghiệp và 7 chủ đầu tư cá nhân giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài được xác nhận đăng ký, với tổng số vốn đầu tư được cấp phép theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài 1.401 triệu USD.
NHNN Phú Yên ký phối hợp với chi nhánh BHTG khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

NHNN Phú Yên ký phối hợp với chi nhánh BHTG khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên

Mới đây, tại TP. Tuy Hòa, đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp cung cấp, trao đổi thông tin giữa NHNN chi nhánh Phú Yên và chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) Việt Nam Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên.
Đồng Nai: Cho vay gần 9.900 tỷ đồng lãi suất 4%/năm

Đồng Nai: Cho vay gần 9.900 tỷ đồng lãi suất 4%/năm

Dư nợ cho vay ưu đãi lãi suất đối với 5 nhóm lĩnh vực ưu tiên tại Đồng Nai đạt gần 9.900 tỷ đồng. Dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và cho vay xây dựng nông thôn mới chiếm trên 62% tổng dư nợ tín dụng tại địa phương và có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong năm 2023 vừa qua.
Agribank chi nhánh Văn Yên: Góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Agribank chi nhánh Văn Yên: Góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt

Cùng với tốc độ phát triển nhanh chóng của các app thanh toán điện tử, hình thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch, mua sắm ngày càng trở nên phổ biến ở Yên Bái, được người tiêu dùng ưu tiên sử dụng.
Quảng Ngãi: Đẩy mạnh giải pháp tiếp cận vốn, phát triển TPDN, bất động sản bền vững

Quảng Ngãi: Đẩy mạnh giải pháp tiếp cận vốn, phát triển TPDN, bất động sản bền vững

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ký văn bản số 6326/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Công điện số 1177/CĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận vốn tín dụng, thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản hiệu quả, an toàn, lành mạnh, bền vững.
Đà Nẵng: Tọa đàm giữa ngân hàng với cơ quan thi hành án và viện kiểm sát nhân dân

Đà Nẵng: Tọa đàm giữa ngân hàng với cơ quan thi hành án và viện kiểm sát nhân dân

Ngày 19/12/2023, NHNN chi nhánh TP. Đà Nẵng đã tổ chức buổi tọa đàm giữa ngân hàng với cơ quan thi hành án và viện kiểm sát nhân dân. Tham dự buổi tọa đàm có đại diện NHNN chi nhánh TP. Đà Nẵng, TCTD trên địa bàn và đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố và các quận, huyện trên; đại diện Cục Thi hành án dân sự thành phố và Chi Cục Thi hành án dân sự các quận, huyện trên địa bàn.
Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Thái Nguyên: Triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách

Năm 2023, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Thái Nguyên đã triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, đóng góp tích cực trong công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.
NHNN chi nhánh Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính

NHNN chi nhánh Quảng Nam đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện chương trình cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo chủ trương, định hướng của Chính phủ, NHNN chi nhánh Quảng Nam luôn xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Hàng năm, đơn vị đã bám sát kế hoạch cải cách hành chính của NHNN, UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng kịp thời, hiệu quả…
Bến Tre: Hơn 555,2 tỷ đồng cho vay theo Nghị quyết 11

Bến Tre: Hơn 555,2 tỷ đồng cho vay theo Nghị quyết 11

Đến nay Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre đã thực hiện giải ngân 555,2 tỷ đồng đồng cho vay ưu đãi theo Nghị quyết 11/NQ-CP với 11.775 lượt khách hàng vay vốn. Trong đó, cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất 24,1 tỷ đồng đồng với 30 lượt khách hàng.
Đà Nẵng: 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đều được giải quyết

Đà Nẵng: 100% hộ nghèo có nhu cầu vay vốn đều được giải quyết

Vừa qua, UBND TP. Đà Nẵng đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Trong giai đoạn 2021-2023, các chương trình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo được ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhờ đó, các vấn đề cơ bản, bức xúc đối với người nghèo được giải quyết kịp thời.
TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân tín dụng ưu đãi tăng cao

TP. Hồ Chí Minh: Giải ngân tín dụng ưu đãi tăng cao

Ngày 15/12, có thêm 1.014 tỷ đồng của các ngân hàng thương mại cho vay vốn hỗ trợ đối với 29 doanh nghiệp tại quận 3 và quận 10 (TP. Hồ Chi Minh) được ký kết tại Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp theo cụm ở hai địa bàn này liên kết tổ chức.
Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân

Thái Nguyên tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân

Vừa qua, NHNN chi nhánh tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị chuyên đề Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) năm 2023. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Bùi Văn Khoa - Giám đốc NHNN tỉnh Thái Nguyên. Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ thanh tra, giám sát ngân hàng, cán bộ phòng Tổng hợp, Nhân sự và Kiểm soát nội bộ NHNN tỉnh; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ chủ chốt của 3 QTDND trên địa bàn; lãnh đạo các xã, phường, thị trấn nơi 3 QTDND đặt địa bàn hoạt động.
Xem thêm
Chuyên gia cảnh báo đầu tư vàng thời điểm này rất rủi ro

Chuyên gia cảnh báo đầu tư vàng thời điểm này rất rủi ro

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng nóng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho kênh đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng

Ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN đối với đồng chí Phạm Quang Dũng.
Tăng cường cho vay tiêu dùng hỗ trợ người lao động

Tăng cường cho vay tiêu dùng hỗ trợ người lao động

Các tổ chức tín dụng, công ty tài chính đang tung ra thị trường nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ người dân mua sắm cuối năm. Năm nay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, xu hướng chi tiêu được dự báo sẽ tập trung vào các sản phẩm thiết yếu.
Chuyển hướng gói hỗ trợ lãi suất

Chuyển hướng gói hỗ trợ lãi suất

Chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất 2% với quy mô 40.000 tỷ đồng, tuy nhiên đến hết tháng 10/2023, doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất đạt khoảng 207.185 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt hơn 63.612 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đạt hơn 980 tỷ đồng cho hơn 2.240 khách hàng. Dự kiến đến hết năm nay chương trình này cũng chỉ giải ngân được hơn 1.400 tỷ đồng.
hoi nghi dien hong thao go kho khan ve von

Hội nghị “Diên hồng” tháo gỡ khó khăn về vốn

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, xu vàng 777 phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
xu vàng 777 chung tay vi tre em vung cao

xu vàng 777 "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

xu vàng 777 phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do xu vàng 777 tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phú Yên: Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 11 gần 640 tỷ đồng

Phú Yên: Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 11 gần 640 tỷ đồng

Hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 ở Phú Yên đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Với sự nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều này không chỉ khẳng định sự đoàn kết, năng động, trách nhiệm của ngành Ngân hàng trên địa bàn mà còn là sự đồng hành, sẻ chia của hệ thống ngân hàng với doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đắk Lắk: Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê

Đắk Lắk: Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực cà phê của người dân và doanh nghiệp trong niên vụ 2023 - 2024, NHNN chi nhánh Đắk Lắk chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn cân đối nguồn vốn, ưu tiên hạn mức tín dụng được giao đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê.
Đếm ngược ngày khai trương toạ độ vui chơi giải trí “hot” nhất phía Đông – Mega Grand World Hà Nội

Đếm ngược ngày khai trương toạ độ vui chơi giải trí “hot” nhất phía Đông – Mega Grand World Hà Nội

Chỉ khoảng một tuần nữa, vào ngày 21/12, tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Mega Grand World Hà Nội sẽ chính thức khai trương. Những ngày này, từ khoá “Mega Grand World” đã “khuynh đảo”các nền tảng mạng xã hội với hàng trăm lượt “check in”, cùng đông đảo du khách và cư dân đếm ngược ngày ra mắt.
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
Một bước tiến vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ thẻ của Eximbank

Một bước tiến vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ thẻ của Eximbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được Tổ chức Thẻ Mastercard vinh danh với giải thưởng "Fastest Growing Debit Issuers". Đây là một giải thưởng khẳng định bước tiến vững chắc trong lĩnh vực thẻ của Eximbank.
VPBank tri ân khách hàng khủng nhân dịp năm mới đến hơn 20 tỷ đồng

VPBank tri ân khách hàng khủng nhân dịp năm mới đến hơn 20 tỷ đồng

Hàng triệu phần quà may mắn với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng là món quà tri ân VPBank dành cho khách hàng thông qua chương trình khuyến mại “Hành trình sum vầy, mở ra Tết”. Chương trình diễn ra từ ngày 18/12/2023 đến 10/3/2024.
Ngân hàng trước trách nhiệm xanh hóa hoạt động cho phát triển bền vững

Ngân hàng trước trách nhiệm xanh hóa hoạt động cho phát triển bền vững

Tín dụng có vai trò quan trọng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Để tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, động lực từ tín dụng cũng phải xanh. Điều này gắn với trách nhiệm từ gốc của các ngân hàng thương mại.
Visa cảnh báo người tiêu dùng thận trọng trong mùa mua sắm cuối năm

Visa cảnh báo người tiêu dùng thận trọng trong mùa mua sắm cuối năm

Trong Báo cáo mới nhất về Rủi ro tiêu dùng trong dịp lễ, Visa dự báo các đối tượng xấu có khả năng sử dụng nhiều kỹ thuật tinh vi để khai thác thông tin của người tiêu dùng trong dịp lễ sắp tới, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp người dùng giao dịch an toàn hơn.
VIB huy động thành công 280 triệu USD, khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế

VIB huy động thành công 280 triệu USD, khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa hoàn tất huy động thành công khoản vay hợp vốn trung dài hạn trị giá 280 triệu USD từ 13 định chế tài chính hàng đầu khu vực và thế giới.
Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.
“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thường xuyên cảnh báo khách hàng của các ngân hàng, hiện nay các công ty bảo hiểm liên tục đưa ra các sản phẩm bảo hiểm tài khoản trong giao dịch trực tuyến, hạn chế rủi ro cho người dùng.
Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Ngày 4/12, Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite với bộ đôi thiết kế thẻ độc đáo.
Phiên bản di động 程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()