Top 10 Cổng Game Bắn Cá Trực Tuyến - Xu Vàng 777

Chú trọng truyền thông trong công tác dư luận xã hội

13:52 | 28/12/2023 Chính trị
aa
Ngày 28/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương (NHTW) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội (DLXH) năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024.
Tạo sự đồng thuận xã hội trong điều hành chính sách của ngành Ngân hàng Dư luận xã hội luôn quan tâm đến hoạt động của ngành Ngân hàng
Chú trọng truyền thông trong công tác dư luận xã hội
Đồng chí Phạm Thanh Hà, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc NHNN, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy phát biểu tại hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thanh Hà, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy; đồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW; các đồng chí báo cáo viên, cộng tác viên nghiên cứ dư luận xã hội cấp Đảng bộ cơ quan NHTW…

Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Cấn Quốc Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, năm 2023, công tác DLXH đã được Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan NHTW quan tâm chỉ đạo thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ.

Nội dung, phương thức tiến hành công tác DLXH từng bước được đổi mới, thực hiện thành nền nếp, đạt được nhiều kết quả tích cực. Đội ngũ cộng tác viên DLXH được quan tâm, thường xuyên được củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động.

Thông qua đó, công tác nắm bắt, phản ánh định hướng và xử lý những vấn đề về tình hình DLXH kịp thời hơn, nhiều vấn đề tư tưởng của cán bộ, đảng viên được xử lý khi mới manh nha, mới phát sinh, không để kéo dài.

Kết quả công tác DLXH năm 2023 được phản ánh trên các mặt công tác như phản ánh đầy đủ, kịp thời DLXH tại các hội nghị giao ban hoặc các báo cáo tháng. Ban Tuyên giáo Đảng ủy đã có những ý kiến tham mưu đưa ra giải pháp định hướng dư luận có tính thuyết phục phù hợp với công tác tuyên truyền, giáo dục được Ban Thường vụ Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc ghi nhận, đánh giá cao; có kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác DLXH cho đội ngũ cộng tác viên DLXH cấp Đảng ủy cơ quan NHTW và một số cấp ủy…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác DLXH còn một số tồn tại, hạn chế. Do đó, trong năm 2024, ngoài việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cộng tác viên DLXH và tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác DLXH, các đồng chí cộng tác viên cần bám sát tình hình DLXH của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị để phản ánh, đầy đủ, kịp thời theo các nội dung chủ yếu.

Trong đó, bao gồm các nội dung về công tác xây dựng Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, các ngày kỷ niệm lớn và các sự kiện quan trọng trong năm 2024 của đất nước, quốc gia, dân tộc; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của ngành Ngân hàng hằng tháng, quý, 6 tháng và cả năm 2024; tình hình, kết quả thực hiện những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao lớn của đất nước, của cơ quan, đơn vị, của ngành Ngân hàng trong năm 2024.

Bên cạnh đó, trong năm tới, tình hình, kết quả thực hiện đường lối đối ngoại của Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tình hình, kết quả các chuyến thăm của các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước và ngành Ngân hàng tới các nước và lãnh đạo các nước thăm Việt Nam; các sự kiện quan trọng của thế giới được dư luận xã hội quan tâm…

Trao đổi tại hội nghị, các ý kiến đều bày tỏ sự đồng tình với báo cáo kết quả hoạt động của tổ công tác dư luận xã hội Đảng ủy cơ quan NHTW năm 2023 đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cộng tác viên DLXH trong thời gian tới.

ồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW phát biểu tại hội nghị

Chú trọng truyền thông, nắm bắt DLXH

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Mai Hương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW cho biết, thời gian qua, thực hiện Kế hoạch số 353-KH/BTGTW, ngày 05/9/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu DLXH, công tác nghiên cứu DLXH của Đảng ủy cơ quan NHTW đã được các cấp lãnh đạo đánh giá cao. Tại các hội nghị diễn ra từng quý, đội ngũ cộng tác viên DLXH đã báo cáo đầy đủ, trách nhiệm. Công tác nghiên cứu dư luận xã hội trong cả năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, giúp các cơ quan lãnh đạo có thêm thông tin đánh giá đúng hơn, sát thực hơn tình hình, tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, trên cơ sở đó, nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Chú trọng truyền thông trong công tác dư luận xã hội
Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

Đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà chia sẻ, NHNN là cơ quan quản lý nhà nước vừa ra chính sách vừa điều hành chính sách tiền tệ nên công tác truyền thông là vô cùng quan trọng.

Trong đó, truyền thông chính sách cần phải kịp thời, đưa thông tin chính sách đến người dân, chuyên gia, nhà khoa học và các cơ quan quản lý các cấp để các bên cùng thấu hiểu, thông tỏ các chính sách mà NHNN triển khai. Truyền thông phải chú trọng đến nội dung, hình thức và liều lượng. Đặc biệt truyền thông có tính 2 chiều, đưa thông tin ra để mọi người hiểu, ủng hộ nhưng cũng cần tiếp nhận những thông tin phản hồi để tương tác giữa cơ quan quản lý và đối tượng được quản lý vì đôi lúc cũng có mâu thuẫn về góc nhìn, lợi ích nên cũng cần lắng nghe ý kiến phản hồi để dung hòa.

Phó Thống đốc mong muốn, trong thời gian tới đội ngũ dư luận viên và cộng tác viên DLXH sẽ làm tốt hơn nữa nhiệm vụ này. Tất nhiên, mọi vấn đề sẽ không bao giờ hết nhưng chúng ta cũng đã lắng nghe, tiếp thu, điều chỉnh chính sách trong công tác điều hành để chính sách tiền tệ thích ứng linh hoạt.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông nội bộ cũng cần được chú trọng. Ngành Ngân hàng là một khối thống nhất nên việc nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là rất quan tâm, lãnh đạo đơn vị nào cũng rất cần quan tâm. Chính sách điều hành của NHTW cũng cần được thông tỏ trong nội bộ để truyền thông chính xác cho cho đối tượng khác.

Truyền thông để từng cán bộ, nhân viên hiểu rõ công việc của đơn vị mình; giữa các đơn vị cũng cần có sự kết nối, liên thông để hiểu công việc của nhau, hiểu được tính logic, nguyên nhân, giải pháp trong chính sách điều hành của NHNN. Khi đã thấu hiểu nhau thì hiệu quả truyền thông cũng hiệu quả hơn, Phó Thống đốc khẳng định

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà mong muốn, đội ngũ cộng tác viên DLXH sẽ vượt qua, nhiệt tình tham gia và kịp thời thông tin những vấn đề của ngành Ngân hàng, phát triển đội ngũ này ngày càng tốt hơn nữa.

Hương Giang - Hoàng Giáp
Nguồn:

Các tin khác

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Ngày 26/12, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 có chủ đề "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Hợp tác - Phát triển" đã chính thức khai mạc tại Trung tâm hội nghị Quốc gia. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Đại hội.
Đại hội XIII Hội Nông dân VN: Hiện thực ý chí, nguyện vọng của 10 triệu hội viên

Đại hội XIII Hội Nông dân VN: Hiện thực ý chí, nguyện vọng của 10 triệu hội viên

995 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII là những cán bộ, hội viên tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, nông dân trong cả nước.
Thủ tướng chuyển lời chúc mừng Giáng sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng bào Công giáo

Thủ tướng chuyển lời chúc mừng Giáng sinh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới đồng bào Công giáo

Nhân dịp Giáng sinh năm 2023, chiều 23/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc mừng các linh mục và đồng bào Công giáo tại Giáo xứ Bắc Giang và thăm gia đình công giáo tiêu biểu làm kinh tế giỏi ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.
Bế mạc Hội nghị Ngoại giao: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành

Bế mạc Hội nghị Ngoại giao: Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành

Hội nghị Ngoại giao lần 32 với chủ đề “Phát huy vai trò tiên phong, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” đã bế mạc.
Báo chí phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, lan tỏa mạnh mẽ, định hướng dư luận xã hội

Báo chí phải kiến tạo được dòng thông tin tích cực, lan tỏa mạnh mẽ, định hướng dư luận xã hội

Sáng 21/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản

Sáng 17/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước ASEAN và Nhật Bản dự lễ khai mạc Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN-Nhật Bản.
Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công

Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công

Hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, hội nhập quốc tế sâu rộng, thực hiện thành công Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khẳng định nguồn nhân lực của Việt Nam là không thể thiếu đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Nhật Bản.
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm doanh nghiệp tiêu biểu của Nhật Bản và động viên công nhân Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm doanh nghiệp tiêu biểu của Nhật Bản và động viên công nhân Việt Nam

Chiều 15/12, ngay sau khi tới Nhật Bản, bắt đầu các hoạt động song phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm Công ty Shibata Gousei tại tỉnh Gunma - một doanh nghiệp tiêu biểu về tự động hóa và sản xuất thân thiện với môi trường, động viên các lao động Việt Nam đang làm việc tại đây.
1.000 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

1.000 đại biểu tham dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ diễn ra từ ngày 25 - 27/12/2023, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Dự đại hội có 1.000 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên, nông dân của cả nước…
Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12 đến ngày 13/12/2023. Nhân chuyến thăm, hai bên đã ra Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.
Việt Nam, Trung Quốc ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác

Việt Nam, Trung Quốc ký kết 36 văn bản thỏa thuận hợp tác

36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Việt Nam coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược; ủng hộ nước Trung Quốc xã hội chủ nghĩa phát triển lớn mạnh, đóng góp ngày càng quan trọng hơn vào sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Trưa 12/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân đã tới Hà Nội, bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 12-13/12/2023 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và Phu nhân.
Tạo xung lực mới phát triển quan hệ Việt Nam-Belarus

Tạo xung lực mới phát triển quan hệ Việt Nam-Belarus

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Belarus Roman Golovchenko khẳng định hai nước cần khai thác hơn nữa dư địa và tiềm năng hợp tác song phương, nhất trí nỗ lực tăng kim ngạch và tạo điều kiện để hàng hóa tiếp cận thị trường của nhau và mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng.
Xem thêm
Chuyên gia cảnh báo đầu tư vàng thời điểm này rất rủi ro

Chuyên gia cảnh báo đầu tư vàng thời điểm này rất rủi ro

Trong những ngày vừa qua, giá vàng thế giới liên tục tăng nóng và thiết lập kỷ lục mới, kéo giá vàng trong nước tăng cao, khiến cho kênh đầu tư vào loại tài sản này trở nên hấp dẫn. Tuy nhiên các chuyên gia cũng cảnh báo, nhà đầu tư nên hết sức thận trọng khi “lướt sóng” vàng lúc này bởi có rất nhiều rủi ro, giá vàng sẽ sớm giảm và nhà đầu tư sẽ bị lỗ.
Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng

Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng

Ngày 28/12/2023, tại Hà Nội, NHNN tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thống đốc NHNN đối với đồng chí Phạm Quang Dũng.
Tăng cường cho vay tiêu dùng hỗ trợ người lao động

Tăng cường cho vay tiêu dùng hỗ trợ người lao động

Các tổ chức tín dụng, công ty tài chính đang tung ra thị trường nhiều sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ người dân mua sắm cuối năm. Năm nay, trong bối cảnh kinh tế khó khăn, xu hướng chi tiêu được dự báo sẽ tập trung vào các sản phẩm thiết yếu.
Chuyển hướng gói hỗ trợ lãi suất

Chuyển hướng gói hỗ trợ lãi suất

Chỉ còn nửa tháng nữa là kết thúc chương trình hỗ trợ lãi suất 2% với quy mô 40.000 tỷ đồng, tuy nhiên đến hết tháng 10/2023, doanh số cho vay hỗ trợ lãi suất đạt khoảng 207.185 tỷ đồng, dư nợ hỗ trợ lãi suất đạt hơn 63.612 tỷ đồng, số tiền hỗ trợ lãi suất lũy kế từ đầu chương trình đạt hơn 980 tỷ đồng cho hơn 2.240 khách hàng. Dự kiến đến hết năm nay chương trình này cũng chỉ giải ngân được hơn 1.400 tỷ đồng.
hoi nghi dien hong thao go kho khan ve von

Hội nghị “Diên hồng” tháo gỡ khó khăn về vốn

Sáng 7/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.
thong doc nhnn nguyen thi hong tiep thu giai trinh y kien dai bieu quoc hoi ve luat cac to chuc tin dung sua doi

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Luật Các Tổ chức tín dụng (sửa đổi)

Phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu tại phiên họp, Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết, Luật Các tổ chức tín dụng là một luật rất khó, rất phức tạp và rất nhạy cảm do tổ chức tín dụng là doanh nghiệp hoạt động thì phải tuân thủ luật của doanh nghiệp, nhưng đây là các trung gian tài chính huy động tiền của người dân, của doanh nghiệp và tiền của các tổ chức khác để cho vay cho nên các tổ chức tín dụng cũng phải hoạt động và tuân thủ các quy định để đảm bảo kiểm soát rủi ro cũng như các giới hạn an toàn. Chính Luật Các tổ chức tín dụng này sẽ quy định tất cả những vấn đề giới hạn an toàn để kiểm soát rủi ro.
doan thanh nien ngan hang trung uong ve voi que bac

Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương về với quê Bác

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 2023, từ ngày 17-19/11/2023, Ban Chấp hành Đoàn Ngân hàng Trung ương (NHTW) đã tổ chức chương trình hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng – tập huấn kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và một số hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh Nghệ An.
day manh giai ngan ho tro phat trien nha o xa hoi va thuc day thanh toan khong dung tien mat

Đẩy mạnh giải ngân hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

thuc day dich vu cong va thanh toan khong dung tien mat tai tp ho chi minh

Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh

Nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc Tuần lễ Chuyển đổi số của TP. HCM với chủ đề “Khai phá dữ liệu số, thành công chuyển đổi số”, xu vàng 777 phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Tin học TPHCM tổ chức hội thảo: “Thúc đẩy dịch vụ công và thanh toán không dùng tiền mặt tại TP. Hồ Chí Minh”.
ket noi ngan hang doanh nghiep de thuc day tin dung

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng

Kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để thúc đẩy tín dụng
xu vàng 777 chung tay vi tre em vung cao

xu vàng 777 "Chung tay vì trẻ em vùng cao"

xu vàng 777 phối hợp cùng Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thăng Long, Ngân hàng Agribank, Ngân hàng Bac A Bank tổ chức Chương trình trao quà cho trẻ em tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang nhân dịp Tết Trung Thu.
thong doc ngan hang nha nuoc tiep tong giam doc bis

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tiếp Tổng Giám đốc (BIS)

Mới đây tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng có buổi tiếp ông Agustín Carstens. Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, (BIS). Buổi tiếp diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên của ông Carstens trên cương vị người đứng đầu tổ chức quốc tế lâu đời nhất thế giới.
loi ich cua cong thong tin ket noi khach hang vay cic

Lợi ích của Cổng Thông tin kết nối Khách hàng vay CIC

dai hoi tdtt nganh ngan hang lan thu nhat nam 2023 nhung khoanh khac an tuong

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng lần thứ Nhất năm 2023: Những khoảnh khắc ấn tượng

Đại hội TDTT ngành Ngân hàng: Những khoảnh khắc ấn tượng
tang kha nang hap thu von cho doanh nghiep

Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp

Ngày 25/7 tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Tăng khả năng hấp thụ vốn cho doanh nghiệp”, do xu vàng 777 tổ chức dưới sự chỉ trì của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam, Hiệp hội DNNVV Việt Nam. Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú và ông Nguyễn Văn Thân - Đại biểu Quốc hội khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV Việt Nam chủ trì Hội thảo.
Cập nhật ảnh...
Nguồn : stockbiz.vn
Phú Yên: Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 11 gần 640 tỷ đồng

Phú Yên: Dư nợ cho vay theo Nghị quyết 11 gần 640 tỷ đồng

Hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết số 11 ở Phú Yên đã và đang góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an sinh xã hội, tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống của nhân dân, nhất là người lao động, người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19.
Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Ngành Ngân hàng Vĩnh Phúc đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh

Với sự nỗ lực, chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, năm 2023, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Phúc đạt được nhiều kết quả quan trọng. Điều này không chỉ khẳng định sự đoàn kết, năng động, trách nhiệm của ngành Ngân hàng trên địa bàn mà còn là sự đồng hành, sẻ chia của hệ thống ngân hàng với doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.
Đắk Lắk: Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê

Đắk Lắk: Đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê

Để đáp ứng đủ, kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với lĩnh vực cà phê của người dân và doanh nghiệp trong niên vụ 2023 - 2024, NHNN chi nhánh Đắk Lắk chỉ đạo các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn cân đối nguồn vốn, ưu tiên hạn mức tín dụng được giao đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, thu mua, chế biến và xuất khẩu cà phê.
Đếm ngược ngày khai trương toạ độ vui chơi giải trí “hot” nhất phía Đông – Mega Grand World Hà Nội

Đếm ngược ngày khai trương toạ độ vui chơi giải trí “hot” nhất phía Đông – Mega Grand World Hà Nội

Chỉ khoảng một tuần nữa, vào ngày 21/12, tổ hợp vui chơi giải trí mua sắm Mega Grand World Hà Nội sẽ chính thức khai trương. Những ngày này, từ khoá “Mega Grand World” đã “khuynh đảo”các nền tảng mạng xã hội với hàng trăm lượt “check in”, cùng đông đảo du khách và cư dân đếm ngược ngày ra mắt.
Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Linh hoạt công năng, căn hộ 1PN+1 hấp dẫn bậc nhất thị trường Đà Nẵng

Với những ưu điểm như linh hoạt công năng, chi phí đầu tư hợp lý, mức giá cho thuê hấp dẫn, không ngạc nhiên khi nhu cầu đối với các căn hộ 1 phòng ngủ đa năng, đa tiện ích tại vị trí trung tâm ngày càng gia tăng khi Đà Nẵng đang dần hướng đến trở thành đ
VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

VinFast VF 6 chính thức nhận lái thử và đặt cọc vào Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Sau lễ ra mắt vào dịp Tết Trung Thu - Tết Đoàn viên, VinFast tiếp tục chọn Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 để mở đặt cọc cho mẫu ô tô điện VF 6, khẳng định mục tiêu trở thành mẫu xe lý tưởng khởi đầu mọi hành trình cho các gia đình hiện đại.
Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Sun Property lập “hat-trick” tại Giải thưởng Bất động sản Châu Á Thái Bình Dương 2023

Năm thứ 3 liên tiếp, nhà phát triển bất động sản cao cấp hàng đầu Việt Nam Sun Property (thành viên Sun Group) thắng lớn với ba hạng mục tại Giải thưởng Bất động sản châu Á Thái Bình Dương APPA 2023.
Một bước tiến vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ thẻ của Eximbank

Một bước tiến vững chắc trong lĩnh vực dịch vụ thẻ của Eximbank

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được Tổ chức Thẻ Mastercard vinh danh với giải thưởng "Fastest Growing Debit Issuers". Đây là một giải thưởng khẳng định bước tiến vững chắc trong lĩnh vực thẻ của Eximbank.
VPBank tri ân khách hàng khủng nhân dịp năm mới đến hơn 20 tỷ đồng

VPBank tri ân khách hàng khủng nhân dịp năm mới đến hơn 20 tỷ đồng

Hàng triệu phần quà may mắn với tổng giá trị lên đến hơn 20 tỷ đồng là món quà tri ân VPBank dành cho khách hàng thông qua chương trình khuyến mại “Hành trình sum vầy, mở ra Tết”. Chương trình diễn ra từ ngày 18/12/2023 đến 10/3/2024.
Ngân hàng trước trách nhiệm xanh hóa hoạt động cho phát triển bền vững

Ngân hàng trước trách nhiệm xanh hóa hoạt động cho phát triển bền vững

Tín dụng có vai trò quan trọng và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Để tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, động lực từ tín dụng cũng phải xanh. Điều này gắn với trách nhiệm từ gốc của các ngân hàng thương mại.
Visa cảnh báo người tiêu dùng thận trọng trong mùa mua sắm cuối năm

Visa cảnh báo người tiêu dùng thận trọng trong mùa mua sắm cuối năm

Trong Báo cáo mới nhất về Rủi ro tiêu dùng trong dịp lễ, Visa dự báo các đối tượng xấu có khả năng sử dụng nhiều kỹ thuật tinh vi để khai thác thông tin của người tiêu dùng trong dịp lễ sắp tới, đồng thời đưa ra các giải pháp giúp người dùng giao dịch an toàn hơn.
VIB huy động thành công 280 triệu USD, khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế

VIB huy động thành công 280 triệu USD, khẳng định uy tín trên thị trường vốn quốc tế

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa hoàn tất huy động thành công khoản vay hợp vốn trung dài hạn trị giá 280 triệu USD từ 13 định chế tài chính hàng đầu khu vực và thế giới.
Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Đến VietinBank gửi tiền cuối năm rinh lãi đủ đầy, đón Tết sum vầy

Từ 1/12/2023, khi gửi tiền tại VietinBank, khách hàng không chỉ được nhận quà tặng bằng tiền ngay tại thời điểm giao dịch mà còn có cơ hội sở hữu giải thưởng lên tới 10 cây vàng SJC.
“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

“Nở rộ” bảo hiểm tài khoản ngân hàng

Ngoài việc thường xuyên cảnh báo khách hàng của các ngân hàng, hiện nay các công ty bảo hiểm liên tục đưa ra các sản phẩm bảo hiểm tài khoản trong giao dịch trực tuyến, hạn chế rủi ro cho người dùng.
Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite

Ngày 4/12, Vietcombank ra mắt thẻ tín dụng cao cấp Vietcombank Visa Infinite với bộ đôi thiết kế thẻ độc đáo.
Phiên bản di động 程序发生错误,错误消息:System.IO.IOException: 文件或目录损坏且无法读取。 在 System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath) 在 System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost) 在 System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options) 在 SuperGroup.Core.Start.FileNotFoundHandle.d__2.＀⬀() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 SuperGroup.Core.Start.TemplateExistsHandle.d__0.ff() --- 引发异常的上一位置中堆栈跟踪的末尾 --- 在 System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw() 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.HandleNonSuccessAndDebuggerNotification(Task task) 在 System.Runtime.CompilerServices.TaskAwaiter.GetResult() 在 SuperGroup.Core.Bootstrapper.d__18.＀ꠀ()